Jan Aernts die Doncker[1]

Mannelijk ca. 1290 -


Persoonlijke informatie    |    Aantekeningen    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Jan Aernts die Doncker 
  Geboren ca. 1290  Veghel,NB,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Geslacht Mannelijk 
  Persoon-ID I1585  kleinkinderen
  Laatst gewijzigd op 1 jan 1970 

  Vader Aernt die Doncker,   geb. ca. 1270, Veghel,NB,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Gezins-ID F1142  Gezinsblad

  Gezin Heijlwich N.N.,   geb. ca. 1300, [veghel] Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Getrouwd ca. 1330 
  Kinderen 
   1. Aernt die Doncker,   geb. ca. 1325
   2. Jan Jans Doncker
   3. Aleyt Donckers
   4. Henrick Donckers
   5. Beelcken Doncker
   6. Maria Doncker
   7. Gielis Jans die Doncker
  Laatst gewijzigd op 30 aug 2014 
  Gezins-ID F694  Gezinsblad

 • Aantekeningen 
  • January 17, 2012 15:34 DONKERS Sheet number 94 Page number 92
  • II-a. JAN AERNTS DIE DONCKER372 is rond 1290 geboren. Hij bezat die
  • Brake, een perceel beemd int Wylrot onder Veghel, dat later overging
  • in handen van Aernt Swevers en vervolgens van zijn dochter Aleyt.373
  • Blijkens akten uit 1475 en 1483 hadden weleer zijn weduwe Heylwich
  • en hun kinderen Aert, Jan en Gielis Jans Doncker beloofd elk jaar met
  • Pasen 40 nieuwe schellingen te betalen uit al hun bezit te Veghel, in 1483
  • gespecificeerd als huis, hof en ander goed in de herdgang Zondveld.374
  • De bekende kinderen, met enig voorbehoud voor Henrick en veel reserve
  • voor Maria, zijn:
  • 1. Aernt Jans Doncker, volgt onder III-a op pagina 95.
  • 2. Jan Jans Doncker verkocht in 1410 als 'Jan sone wilen Jans die
  • men hiet Doncker' een erfpacht van een mud rogge.375 Radulphus
  • Woutger Hermans betaalde in 1406-1421 e.v. twee oude denieren
  • ofwel penningen cijns aan de heer van Helmond, die voordien
  • werd gegolden door Jan Jans Donckers en voor hem door Aernt
  • Swevers.376
  • Jan was mogelijk identiek aan Jan de Doncker te Sint-Oedenrode,
  • die omstreeks 1363 werd beboet wegens zijn deelname aan het
  • bestormen en verwoesten van de huizing Leijenburg te Jekschot.
  • Jekschot op de grens van Veghel en Sint-Oedenrode was in 1311
  • door de hertog van Brabant als heerlijkheid uitgegeven in leen
  • (zie p. 57). Nadat in 1362 de heerlijkheidsgrenzen van Jekschot
  • 372RHCE, Huisarchief Helmond inv. Heeren-Smit 127, f 99v, (1406): Egidius filius Arnoldi
  • Nesen de veteris XI 1
  • 2 denarii ac de novi VIII denarii pro hereditate liberorum Bathe
  • Nesen olim Johannis Donckers; f 103. Idem 128, ff 150, 150v. Voor schepenen van
  • Oisterwijk verkochten voor 1422 Margriet weduwe Jan Donkers en haar zoon Aernt
  • land aldaar (RAT, Oisterwijk R 44, f 45, 22 september 1422).
  • 373RHCE, Huisarchief Helmond inv. Heeren-Smit 127, ff 98v, 100. SAH, Groot Ziekengasthuis
  • 3358, 28 juli 1390, schepenbrief Den Bosch: belending te Veghel ter plaatse
  • Abraac aan wijlen Johannes gezegd die Doncker.
  • 374SAH, R 1244, f 314, 12 april 1475.
  • 375BHIC, OAA Veghel, afd. I, E-2, p. 88, opten naesten Saterdach nae Kersdach 1410.
  • 376RHCE, Huisarchief Helmond inv. Heeren-Smit 127, f 104v. Idem 128, f 158.
  • January 17, 2012 15:34 DONKERS Sheet number 95 Page number 93
  • Stamboom Donkers Veghelaars aan de Aa
  • opnieuw waren vastgesteld, verviel het recht van de Rooise boeren
  • op het gebruik van de woeste gronden, wat leidde tot de Jekschotse
  • oorlog.377
  • 3. Aleyt Jan Arnts Donckers betaalde cijns uit de Braec te Wielrot,
  • die eerder toebehoorde aan Aernt Swevers en pridem (voordien)
  • aan Jan Donckers en die zij in 1410 samen met haar man Willem
  • Willems die Volre van Uden verkocht.378 Jan Willems des Volres
  • van Uden379, vermeld in 1428, en Willem Willems die Volre (van
  • Uden)380, vermeld in 1432, warenmisschien Aleyts kinderen. Blijkens
  • een akte uit 1448 had weleer Agnes Willems die Volre een pacht
  • geloofd uit haar hofstad aent Hamvelt.381 Ten slotte was er een
  • Willem natuurlijke zoon Willems die Volre382 te 's-Hertogenbosch,
  • rasor pannoris (gewandsnijder) van zijn stiel, die trouwde met Sophia
  • Henricx van der Loeck.383
  • 4. Gielis Jans die Doncker is wellicht dezelfde als Egidius die Doncker,
  • die in 1387 die Steenvoirt te Veghel aan de Aa kocht.384 Drie kinderen
  • van Jan Clockgieters betaalden in 1406 drie oude penningen
  • cijns uit het erfgoed van wijlen Gielis Jans Donckers. In 1421 werd
  • deze last gegolden door Lambert Peters van Loe, dat is de meesterklokkengieter
  • Lambrecht Hoernken.385
  • 5. Henrick Jans Donckers wordt genoemd in een cijnsboek van de heer
  • van Helmond: in 1421 e.v. betaalde Elisabeth de Doncker, weduwe
  • van Rover bastaard van de persoon van Veghel, 6 nieuwe denieren
  • uit het erfgoed van Wouter de Doncker ex Henrici filii Johannis de
  • Doncker.386
  • Intussen leefde er in die tijd en die omgeving wel degelijk een
  • Henrick Jans Doncker. Hij kocht in 1419 een huisplaats in het
  • 377Van Asseldonk,
  • "
  • De heerlijkheid Jekschot", 89-97. ARAB, Rolrekeningen 2997.
  • 378SAH, R 1186, f 307v, 3 februari 1410. R 1207, f 50, 14 februari 1437. RHCE, Huisarchief
  • Helmond inv. Heeren-Smit 127, ff 98v, 100. Idem 128, f 150v.
  • 379SAH, R 1199, f 277v, 13 januari 1428. In 1432 verkocht Jan wijlen Jans Willems die
  • Volre van Uden een huis c.a. te Dorshout (R 1203, f 35v, 29 januari 1433).
  • 380SAH, R 1202, f 77v, 26 maart 1432.
  • 381SAH, R 1219, f 2, 5 oktober 1448.
  • 382SAH, R 1226, f 359, 29 mei 1456. R 1227, f 399v, 9 april 1457. R 1241, f 178v,
  • 13 december 1471; f 236v, 21 april 1472. R 1251, f 13v, 18 december 1481. R 1255,
  • f 337v, 12 september 1486. R 1259, f 109, 28 januari 1490.
  • 383SAH, R 1241, f 236v, 20 april 1472.
  • 384SAH, R 1177, f 364v, datum quinta post Pentecostis 1387.
  • 385RHCE, Huisarchief Helmond inv. Heeren-Smit 127, f 102v. Idem 128, f 225v.
  • 386RHCE, Huisarchief Helmond inv. Heeren-Smit 128, f 150. In de formulering ex Henrici
  • enz. ontbreekt het woord parte of hereditate, tenzij een transcriberende klerk ex hete
  • heeft fout gelezen als ex heci ofwel ex henci .
  • 93
  • January 17, 2012 15:34 DONKERS Sheet number 96 Page number 94
  • Veghelaars aan de Aa Stamboom Donkers
  • Gerit metten Koyenstraatje te 's-Hertogenbosch.387 In 1463 bezat
  • Luytgart weduwe Henricx Doncker een huis of erf in vico dicto Han
  • Coyenstraet.388
  • 6. Beelcken Doncker solvit (betaalde) na 1406 een cijns van 2 penningen,
  • die voordien door Aert Jans Doncker was gegolden. De last
  • ging over op Wouter Aert Donckers.405 Misschien was Beel (Isabella,
  • Elisabeth) dezelfde als Elisabeth de Doncker relicta quondam Rover
  • filii investiti de Vechel, die in 1421 een andere cijns betaalde.386 Een
  • derde cijns gold Elisabeth de Doncker uit het erfgoed van Heylwigis
  • de Doncker, met wie haar moeder (althans de vrouw van haar vader)
  • kan zijn bedoeld.389 Jan, natuurlijke zoon van heer Rover, investiet
  • van Veghel, blijkt in 1387 en 1390 te zijn gegoed te Veghel en Erp.390
  • De investiet heer Rover is in geen van de Veghelse pastoors- en
  • persoonslijsten opgenomen. Zijn naam is alleen bekend uit de hier
  • geschetste relatie en uit het jaargetijde dat hij stichtte in het kapittel
  • van Oirschot en dat werd gevierd op zijn sterfdag, het feest van de
  • heilige bisschop Brictius.391
  • Wel is een heer Aert Rover392 bekend, investiet van Veghel in
  • het midden van de veertiende eeuw. Hij had twee bastaardzonen,
  • Aert en Jan. Van de laatste, Jan Rover natuurlijke zoon heer Aerts
  • Rover393, was sinds het einde van de veertiende eeuw een zekere
  • Elisabeth weduwe.394 Zij had de volgende kinderen, die een huis, hof
  • en aangelag te Dorshout in den Molenecker aldaar erfden:395
  • a. Jan heer Arnt Rovers396, mondig in 1401.
  • b. Aertken Jans bastaard heer Aerts Rover alias Aertken dochter
  • 387SAH, R 1191, f 433v, 14 januari 1419.
  • 388SAH, R 1232, f 375v, 28 februari 1463.
  • 389RHCE, Huisarchief Helmond inv. Heeren-Smit 128, f 150.
  • 390SAH, Tafel van de Heilige Geest, charter 1001, 11 april 1387. BHIC, OAA Erp 1077,
  • feria quarta post dominicam qua cantatur Invocavit 1390. Idem 1079, f 209, 22 februari
  • 1390.
  • 391BHIC, Kapittel van Oirschot 387, f 42v.
  • 392ARAB, Rekenkamer 45038, f XXVIII.
  • 393SAH, R 1177, f 30, datum quinta post Letare 1383; ff 210, 263, 288, 327, 1382-1387.
  • R 1178, f 62v, 1388. R 1189, f 405v, 9 augustus 1416.
  • 394SAH, R 1182, f 64, 1401; f 422v, 5 dagen na Pinksteren 1401.
  • 395SAH, R 1204, f 72v, 23 april 1434: Aleyt en haar man belasten dit goed met een halve
  • mud rogge Bossche maat. R 1206, f 79, 25 april 1436: dezelfden geloven zes lopen
  • rogge uit hun derde deel van den Molencamp en die Bredestrepe, twee percelen te
  • Dorshout. R 1208, f 92, 30 april 1438: Aertken gelooft 40 schellingen erfelijk uit het
  • huis c.a. en den Molencamp; f 202, 12 februari 1438: Jan wijlen Jan Rover natuurlijke
  • zoon heer Aerts Rover bezat weleer een deel van den Molencamp.
  • 396SAH, R 1182, f 422v, 5 dagen na Pinksteren 1401. R 1183, f 92, Sint Petrus' Banden
  • 1403. R 1216, f 245v, 23 juli 1457.
  • 94
  • January 17, 2012 15:34 DONKERS Sheet number 97 Page number 95
  • Stamboom Donkers Veghelaars aan de Aa
  • Elisabeth Rovers.397 Met haar zwager Andries die Fraey geloofde
  • zij in 1438 een erfpacht van 13 lopen rogge Veghelse
  • maat uit de 8 lopen grote akker den Molencamp te Dorshout aan
  • hun aangetrouwde neef Aernt Houbraken Willems.398
  • c. Aleyt Jan Rovers399 trouwde met Andries Lucas die Fraey.400
  • Diens vader was in 1432 hoevenaar op Zijtaart.401
  • 7. Maria Jans Doncker deed in 1391 aan Jan Lambrechts afstand van
  • haar recht op een huis in de Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch.402
  • Linksboven een boerenhoeve met een haalboom. Daarnaast een hoeve met een 'misse'
  • - een mestvaalt. Linksonder worden de schapen langs een hoeve met een haalboom
  • naar de hei of naar de stal gedreven. Rechtsonder eenden langs een beek. Gravures
  • van Jan en Lucas van Doetecum, 1559.
  • 397SAH, R 1204, f 82, 31 mei 1434. R 1211, f 193, 24 april 1441. R 1218, f 202v, 5 oktober
  • 1447.
  • 398SAH, R 1208, f 220, 13 maart 1438. R 1220, f 194, 11 februari 1450.
  • 399SAH, R 1211, f 193, 24 april 1441.
  • 400RHCE, Huisarchief Helmond inv. Heeren-Smit 128, f 150.
  • 401SAH, R 1202, f 11v, 5 november 1431.
  • 402SAH, R 1178, f 246, in de octaaf van een Sint-Jansfeest in de eerste helft van 1391.

 • Bronnen 
  1. [S1518] Adriaenssen Zeven eeuwen Donkers. Boeren, burgers en baronnen, sheet 94 ev.