Aantekeningen


Treffers 201 tm 250 van 10,106

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 203» Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
201 (vL). Melis (Meezen), Elisabeth (I485)
 
202 (vL). Leijten, Joannes Cornelis Hubertus (I489)
 
203 (vL). Daniels, Catharina Peter Cornelis (I490)
 
204 (vL). van de Laer, Anneken Adriaens (I492)
 
205 (vL). Arnoldus, Joanna (I494)
 
206 (vL). de Weert, Mechtildus (I496)
 
207 (vL). Joosten, Antonia (I498)
 
208 (vL). Muskens, Joannis (I503)
 
209 (vL). van Iersel, Johanna (I504)
 
210 (vL). Jacobs, Anna (I506)
 
211 (vL). Verheijden, Matheus (I509)
 
212 (vL). van der Voort, Walterus (I510)
 
213 (vL). Couwenbergh, Josina (I511)
 
214 (vL). Verheijden, Joannes Matheus (I512)
 
215 (vL). van der Voort, Cornelia (I513)
 
216 (vL). van de Wiel, Antony (I514)
 
217 (vL). Franssen, Adriana (I515)
 
218 (vL). Jansdr., Willemke (I650)
 
219 (vL). ookwel van Helder. Halders, Maria (I500)
 
220 (vL).wo Leijtens, Johannes (I462)
 
221 (vL)heemraad van Nederveen 1577, schout van Zuidewijn-Capelle, burgemeester van 's-Grevelduin-Capelle; overleden Capelle tussen 1600 en 17 juni 1602 ('s-Grevelduin-Capelle R37/118v en Zuidewijn R12/33v); mut. test. 5 oktober 1592 met zijn
vrouw ('s-Grevelduin-Capelle R58/110v). 
Anthonisse, Peter (I647)
 
222 (vL)Jenneken Janse Wassenbergh, Adriaentje Teunissen van ‘t Oosten, weduwe van Dirck Janse Wassenbergh, alsmede Jan Nicolaes als voogd over de twee minderjarige kinderen van Dirck Janse Wassenbergh en over de vier onmondige kinderen van
Jan Janse Wassenbergh en Jan Jansen Wassenbergh, meerderjarige zoon, haar fort en sterk makende voor Jan van Rijswijck, alle als erfgenamen van Gerrit Janse Wassenbergh, verkopen aan Grietje Peeterse de Jongh, weduwe van Nicolaas Janse
Wassenbergh 4/5 part van het zesde part van 71/2 hont land aan het Leeghent. (Baardwijk, ORA, 20 en 30 december 1697) 
van 't Oosten, Adriaentje Theunisse (I502)
 
223 (vL)rekening van het gemaal en kleine specien , opgemaakt door collecteur Anthony Meeuwssen van Beijnen. (Drunen , 1694-1695, no 339 Anthony Bartholomeuszn van Beijnen en zijn echtge Mechtildis Walterusdr de Weert kopen een huis met 9 hont
land te Drunen ter plaatse genaamd De Vennen. De verkoopster is Juffrouw Geertrudis Meecx, huisvrouw van monsieur Adrianus Molengraeff' beiden wonenden in 's-Hertogenbosch. ORA Drunen inv.nr.864, 1693-1702, fol 143v-145, dd 26/06/1699. 
(van Beijnen), Antonie Meeuwsen (I495)
 
224 (vL)testeerde op 25 december 1588 woonde in Delft; gezworen landmeter in Zuid-Holland (RA Zuidewijn-Capelle, 11, fol. 100v). van den Hout, Laurijs Jaspers (I649)
 
225 (Vleut) van der Vleuten, Henrick (I17417)
 
226 (Vleut) van der Vleuten, Henrick (I17436)
 
227 (Vleut) van der Vleuten, Henrick (I17436)
 
228 (vlg. de overlevering eerste graaf van Kleef, de 'Zwaanridder' (de graalridder van de zwaan), zn. van de graalridder Parsifal) van Grail, Elias (I8961)
 
229 (volgens Mw. Menalda v.d.Hoeven Jenneke Cornelisdr de Wit, Jenneke (I10055)
 
230 (volwassen in 1614, +na 1622, voor 1629), huwt Anneke Jacob Antonis Hoevens, Hoppenbrouwer, Gijsbert (I16927)
 
231 (Voor de bruid is wel een inventaris gemaakt) De bruidegom is in militaire Dienst geweest, "dan reeds voor tien jaeren sijne paspoort te hebben gehad" Gezin F882
 
232 (w-0037):Drost van Holland (dapifer Hollandiae), vermeld 1167/89. Kerstant is stamvader van de geslachten van Wassenaer, van Duivenvoorde, van Polanen, van Raephorst en van de burggraven van Leiden. Wellicht getrouwd met de erfdochter van
Bertulf van Pendrecht. [Over de afkomst van van geslacht van Wassenaer, één der oudste Nederlandse geslachten, is veel gefantaseerd, zo lieten 16e eeuwse genealogen de van Wassenaers van de (verzonnen) Bataafse koning Batho uit de Romeinse
tijd afstammen. Ook werd de familie in verband gebracht met de Romeinse versterking Brittenburg bij Katwijk. Zulke mythen dienden er in de regel toe, door een afstamming uit een grijs verleden de prestige van een familie te vergroten, zie
NL2004k188]. 
(van Wassenaer), Kerstant (I12492)
 
233 (w-0083) Adriaan woonde te Dongen. Daar zijn dochter in 1561 toch wel ongeveer tachtig jaar zal geweest zijn moet Adriaan omstreeks 1450 geboren zijn. Die Wagemaker, Adriaen (I12393)
 
234 (Wijtvliet is een deel van de Zuid Hollandse polder). Wijtvliet, Teuntje (I1933)
 
235 (zie Boxtel) Vos, Heer Willem (I17525)
 
236 (zie p. 57). Nadat in 1362 de heerlijkheidsgrenzen van Jekschot die Doncker, Jan Aernts (I1585)
 
237 (zie p. 57). Nadat in 1362 de heerlijkheidsgrenzen van Jekschot Doncker, Jan Jans (I1588)
 
238 (zie stamboom van Dongen-Grobbee). Lynken, Jacob (I359)
 
239 (Zon) Oemen, Henrick (I17464)
 
240 (…) Hiertegen zal Jan voors hebben, houden en erfelijk blijven bezitten 3 lopen rogge erfelijke pacht uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende, groot ongeveer 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die
Heijdsijde, aldaar tussen: erfenis van Jan Marten Melis een zijde 
van Loon, Jan (I12336)
 
241 * Bertrada, die trouwde met Diederik II van Katlenburg van Holland, Dirk III (I7427)
 
242 * Dirk IV van Holland, Dirk III (I7427)
 
243 * Floris I van Holland, Dirk III (I7427)
 
244 * Swanhilde, die trouwde met Emmo van Loon van Holland, Dirk III (I7427)
 
245 ********** v. Schweinfurt, Heinrich I Markgraf (I8343)
 
246 ********** v. Schweinfurt, Heinrich I Markgraf (I8343)
 
247 *********** van Luxemburg, Friedrich I. Graaf (I8061)
 
248 *********** v. Baiern, Hartwich II Pfalzgraf (I8295)
 
249 *********** v. Schweinfurt, Heinrich I Markgraf (I8343)
 
250 *********** v. Schweinfurt, Heinrich I Markgraf (I8343)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 203» Volgende»