Aantekeningen


Treffers 151 tm 200 van 10,106

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 203» Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
151 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc. november 1756 - 16 januari 1765). van Spaendonck, Aldegundis (I17181)
 
152 (protocol van transporten etc. voor schepenen van `s-Hertogenbosch verleden, 1677-1717) Cleybergh, Joannis Adriani (I76)
 
153 (RA Tilburg 1532, februari 3 n.st. - R 279/45r/v) Gekomen zijn voor schepenen Peter zoon van wijlen Jan Melis als man van Aleijt dochter van wijlen Peter Herman Heijsten aan de ene zijde en Jan Arijaen Verbruggen als man en momber van
Peterke dochter van wijlen Cornelis Wouter Caeijts aan de andere zijde en ze hebbben een erfruil gemaakt van de erfpachten hierna beschreven. 
van Loon, Jan (I12336)
 
154 (RA Tilburg 1534, januari 30 n.st. - R 281/24r) Willem Goijaert Aert Geldens heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Aert zoon van wijlen Jan Melis van Loen ten behoeve van Margriet weduwe van Jan Melis voors, haar te
tochten wat ten erve moet blijven voor haar kinderen verkregen bij Jan voors, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 66 st uit een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 7 lopensaet, gelegen
in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hoeven, aldaar tussen: erfenis van Cornelis die Beer een zijde; erfenis van Aert Meeus Vermee ander zijde; erfenis van de weduwe van Willem van Riel een einde; de gemeijn straat ander 
Zomers, Margriet (I12337)
 
155 (RA Tilburg 1541, augustus 30 - 288/13v-14r) Aert en Jan, gebroeders zonen van wijlen Jan Melis van Loon, en Kathelijn hun zuster en IJke dochters van wijlen Jan Melis, Claeus en Peter, gebroeders, zonen van wijlen Aert Sterts als
mombers en Aert en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Jan Melis, als toezieners van Jenneke en Ariaenske, gezusters, dochters van wijlen Aert zoon van wijlen Aert Sterts, die Aert verwekt had bij IJk zijn vrouw dochter van wijlen Jan Melis,
hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Peterke dochter van wijlen Peter Jan Melis elk hun recht en deel in de helft van een stuk land, het gehele stuk genaamd de Heijlerput gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse
genaamd in de Stockhasselt tussen: 
van Loon, Jan (I12336)
 
156 (Schoutsrekeningen inv 13016, 1429-1467, Archiefcollectie Henk Beijers) Cremers, Gielis (I15376)
 
157 (stamboom van Dongen-Grobbee). Jacobs, Lijnken (I355)
 
158 (ten Hout) van Audenhoven, Wouter (I17376)
 
159 (tweeling) van Thiel, Cornelius (I11775)
 
160 (tweeling) Keijsers, Maria (I12782)
 
161 (tweeling) van Tiel, Petrus (I12784)
 
162 (tweeling) Keijsers, Joanna (I12794)
 
163 (Udenhout protocol 1191 f.17 10 november 1418): Gooswijn en Henrick, zonen van wijlen Gooswijn Steenwech, doen ten behoeve van hun broer Claes en hun schoonbroer Jan Heijme, man van Sophie Gooswijn Steenwech afstand van "tguet in
Udenhout" met de beesten daarop en van moer in Venloen. 
van den Amervoert, Jan (I8654)
 
164 (van den Brekel:Kroniek...,pag. 242 X-c2). Colen, Joost Adriaan (I237)
 
165 (van den Brekel:Kroniek...,pag. 242 X-c2). Anthonissen, Margriet Andries (I238)
 
166 (van den Brekel:Kroniek...,pag. 263 XII-c3]. Breekelmans, Jan (I232)
 
167 (van den Brekel:Kroniek...,pag. 263 XIII-e) volgens ASF Hertrouwdw ze 28/08/1763 te Loon op Zand met Hubertus Adriaanse van Gorcum. Zie ook rnr 2913 mogelijk broer. Heessels, Jennemarie Jan (I229)
 
168 (van den Brekel:Kroniek...,pag.159 V-a] Wouter woonde in Haren en was opgegroeid onder Berkel. die Vrieze, Wouter (I254)
 
169 (van den Brekel:Kroniek...,pag.161 VI-a]. van de Venne, Lambrecht (I251)
 
170 (van den Brekel:Kroniek...,pag.189 VIII-a2]. Jansen, Elisabeth Hubert (I243)
 
171 (van Mereheym), nam deel aan de Derde Kruistocht 1189-1192. van Merum, Rutger (I9986)
 
172 (Vergelijk ook de erfdeling met kinderen 1450). Mogelijk zoon van Willem Willemsz, kleinzoon van Willem van Haaren, Willem (I7202)
 
173 (vermeld 1306-1308) van Meghen, Willem (I150)
 
174 (vermeld ORA 10-10-1474 en 1490, Gijsbrecht Dircks is haar dan bedankte voogd) Hoppenbrouwers, Johanna (I15349)
 
175 (vL) , bierbrouwer te Sprang, heemraad van Sprang in 1491 en 1500 en 1506 en 1508, tot 1540 schout van Sprang; overleden Sprang 25 september 1544, op zijn grafzerk in de kerk van Sprang (rechts van deze pagina) staat: Willem Glavimans
Willemsz. die sterf ao XVc ende XLIIII de XXVste dach Septembri; (trouwde Thoenken Jan Peters; hertrouwde 1501 Beliken Vendicx); hertrouwde ongeveer 1506 Het echtpaar testeerde op 14 december 1527, zij lieten elkaar het vruchtgebruik van
door hen bewoonde gezeet en de bierbrouwerij te Sprang. Op 19 januari 1546 vond de erfdeling van de door Wilem Willems nagelaten goederen plaats tussen de weduwe en zeven van de kinderen uit zijn drie huwelijken. Op 27 september 1567 is
Aenthen nog in leven, terwijl zij vr 10 december 1571 blijkt te zijn overleden. Zie ook Kwartierstaat Kuijsten: http://www.rat.de/kuijsten/genealogie (kwartcwk.html#4160). 
Glavimans, Willem Willem (I658)
 
176 (vL) . Clercx, Aert Claassen (I484)
 
177 (vL) Bijschrift bij een acte van 13/12/1690 (arch. Geest. kantoor Delft 515-794v). Hendrik Jans Broeren wonende te Genderen etc. als erfgename van Christiana Gerrits van Heumen dragen op ten behoeve van Jacob Jans van de Grint, nu (1697)
de weduwe van voors. Jacob Jans van de Grint de helft van haar aangekomen van de weduwe van haar mans ouders en de wederhelft bij coop 13/12/1680. Bron: antw.2198, door J.G.G.J. v.d. Griend, in: GTMWB+B, 1993, pag 224). 
van de Grint, Jacobus Jans (I499)
 
178 (vL) Hertrouwde 's-Grevelduin-Capelle 15/10/1539 Gherike Staesdr. Zymonszn., Anthonius (I654)
 
179 (vL) Jenneke Janse Wassenbergh, Adriaentje Teunissen van 't Oosten, weduwe van Dirck Wassenbergh, alsmede Jan Nicolaes als voogd over de twee minderjarige kinderen van Dirck Janse Wassenbergh en over de vier onmondige kinderen van Jan
Janse Wassenbergh en Jan Janse Wassenbergh, meerderjarige zoon haar fort en sterk makende voor Jan van Rijswijck, alle als erfgenamen van Gerit Janse Wassenbergh, verkopen aan Grietje Peeterse de Jongh, weduwe van Nicolaas Janse
Wassenbergh 4/5 part van het zesde part van 7 1/2 hont land aan het Leeghent. Baardwijk, ORA, 20 en 30 december 1697. [vL]. 
Wassenbergh, Theodorus (I501)
 
180 (vL) mut. test. 5 oktober 1592 met haar man ('s-Grevelduin-Capelle R58/110v). van Clootwijk, Elisabeth Adriaensdr. (I648)
 
181 (vL) Ruiter onder compagnie van de heer generaal Iterson. Ongeveer 1725 is de naam Tolhuis aangenomen. Deze naam moet afkomstig zijn van het fenomeen "Het Tolhuijs", maar wie er nu tolbaas is geweest is nog niet gevonden. Bron:
G.TH.Tolhuysen, genealogie Pieter Lamberts (Tolhuys) te Elshout, november 1976. 
Tolhuys, Petrus (I482)
 
182 (vL) schout van 's-Grevelduin-Capelle 1542, richter van Zuidewijn-Capelle in 1553; Na de dood van zijn vader in 1530 werd hij beleend met de hofstede "Den Hoeck" te Almkerk. van Clootwijck, Adriaen Dirks (I656)
 
183 (vL) was heemraad van Sprang in 1558 en 1570-1572, Heilige Geestmeester van Sprang in 1565; overleden Sprang tussen 1572 en 10 april 1579 op 10 april 1579 vindt de scheiding plaats tussen de weduwe van Martijn Willemszn. en de kinderen
(Sprang, R47, fol. 38). 
Glavimans (alias van de Sprang), Martijn Willemszn. (I651)
 
184 (vL) woonde 1709 te Elshout. Manstedt, Johannes (I478)
 
185 (vL) woonde te Oudheusden Tolhuys, Arnoldus (I458)
 
186 (vL). van den Broeck, Justinus (I460)
 
187 (vL). Mansted, Gertrudis (I461)
 
188 (vL). van Iersel, Joannes (I464)
 
189 (vL). Scholtens, Anna Maria (I465)
 
190 (vL). van Breda, Antonius (I466)
 
191 (vL). van den Boer, Adriana (I467)
 
192 (vL). van Breda, Cornelius (I470)
 
193 (vL). Lommers, Anna Maria (I471)
 
194 (vL). Muskens, Cornelia Joannes (I473)
 
195 (vL). van den Broeck, Reinerus Andriessen (I474)
 
196 (vL). van den Broeck, Andreas Joosten (I476)
 
197 (vL). Schilders, Helena Aerts (I477)
 
198 (vL). Schilders, Helena Heymen (I479)
 
199 (vL). Schilders, Heymen Franciscus (I480)
 
200 (vL). Jansen, Gertruda (I481)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 203» Volgende»