Aantekeningen


Treffers 101 tm 150 van 10,106

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 203» Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
101 (heerdgang van Hedel) Vos, Heer Jan (Die Coster) (I17520)
 
102 (heerdgang van Strathen "windmolen van wijlen Jan die Molner zoon wijlen Aert sLijnwaters") Smolners, Jan (I17447)
 
103 (Henrick Jan Brabants had dat alles verkregen van HENRICK, PETER en JAN zonen van wijlen Peter Toijts, en van hun schoonbroer Aert Peterss). Vannij alias Back, Peter (I3795)
 
104 (Hertogelijk cijnsregister 1448, fol 52r no 350) idem pro gisberto filio naturalis wouteri de haren ex parte henricus de eeten de hereditatis coele feytmans 2 1/2 d. nov. van Haren, Wouter Willems (I7200)
 
105 (hertrouwde Hendrick Mertens de Bie, geboren Loon op Zand, trouwde voor 1565 Maijke Jan Peeter Huijben Oerlemans, heemraad van Sprang 1585-1588, testeren Sprang 11 oktober 1588, hertrouwde Joost Joosten, testeren 5 november 1616);
overleden Sprang ongeveer 6 april 1620. 
van Campen, Leijsken Jacob Thonis (I646)
 
106 (het hout is aan Jan vander Heiden verkocht voor 87 Beijers gulden) Houtappel, Aernt (I7061)
 
107 (Hout) Oemen, Henrick (I17464)
 
108 (http://home.wxs.nl/~vera0000/bpoirschotbak2.html) van Audenhoven, Willem Rutgers (I788)
 
109 (http://home.wxs.nl/~vera0000/bpoirschotbak2.html) van Ostade, Dirck (I11351)
 
110 (http://home.wxs.nl/~vera0000/bpoirschotbak2.html) van Ostade, Dirck (I11351)
 
111 (http://home.wxs.nl/~vera0000/bpoirschotbak2.html) van Ostade, Dirck (I11351)
 
112 (http://home.wxs.nl/~vera0000/bpoirschotbak2.html) van Esch, Peter (I11361)
 
113 (http://home.wxs.nl/~vera0000/bpoirschotbak2.html) van Esch, Peter (I11361)
 
114 (http://home.wxs.nl/~vera0000/bpoirschotbak2.html) van Esch, Peter (I11361)
 
115 (http://home.wxs.nl/~vera0000/bpoirschotbak2.html) van Esch, Peter (I11361)
 
116 (http://home.wxs.nl/~vera0000/bpoirschotbak2.html) van Esch, Peter (I11361)
 
117 (http://home.wxs.nl/~vera0000/bpoirschotbak2.html) van Ellaer, Arnt (I11370)
 
118 (http://home.wxs.nl/~vera0000/bpoirschotbak2.html) van Ellaer, Arnt (I11370)
 
119 (http://home.wxs.nl/~vera0000/bpoirschotbak2.html) van Wamel, Weijndelmoet (I11371)
 
120 (http://home.wxs.nl/~vera0000/bpoirschotbak2.html) van Wamel, Weijndelmoet (I11371)
 
121 (http://home.wxs.nl/~vera0000/bpoirschotbak2.html) van Wamel, Weijndelmoet (I11371)
 
122 (http://home.wxs.nl/~vera0000/bpoirschotbak2.html) van Wamel, Weijndelmoet (I11371)
 
123 (Huser met umlaut op de u). Bij huwelijk Hauser. ook gevonden: Hüser, Johan (I986)
 
124 (Idem 1340:) Wolterus de Haren. (tweemaal) van Haren, Wouter Willems (I7200)
 
125 (Idem 1380 no 52): It. dominus Wouterus investitus de Haren de tribus bonariis in Wippenhout *52* 3.s.nov. van Haren, Wouter Willems (I7200)
 
126 (Idem fol 61v no 521) johannes filius petri die meyer pro margarete relictam et liberis gisberti filii naturalis quondam wouteri de haren ex parte elisabet filie wilhelmi filii naturalis wilhelmi luce de erpe de hereditatis elisabet filie
henricus custodis 10 d. nov. 
van Haren, Wouter Willems (I7200)
 
127 (Idem fol 75v no 808) margareta relictam et liberorum gisberti filii naturalis wouteri de haren pro gisberto predicto ex parte coli feytmans de hereditatis wilhelmi filij cole feytmans pridem gisberti filii wouteri de haren ob. vet. van Haren, Wouter Willems (I7200)
 
128 (idem, vervolg) Verschenen zijn voor schepenen Cornelis zoon van wijlen Thonis van Boerden als tegenwoordige man van Aleijt dochter van wijlen Peter Hermans, weduwe van Peter Jan Melis, haar eerste man ter ener zijde en Peterke dochter
van wijlen Peter Jan Melis en Aleijt voors, Aert zoon van wijlen Jan Melis als momber en Joest zoon van wijlen Peter Hermans als toeziener van Jan en Araenke, broer en zuster, onmondige kinderen van Peter Jan Melis en Aleijt voors. en
Thonis Goijaert Pulskens als man en momber van Lijsbet dochter van wijlen Peter Jan Melis en Aleijt voors ter andere zijde en ze hebben een afscheiding, deling en accoord tussen elkaar gemaakt op de wijze en voorwaarden hierna volgende, te
weten er is voorwaarde gesteld en zijn geaccordeerd inden eersten, dat de voornoemde voorkinderen van Aleijt voors. erfelijk zullen bezitten alle erfelijke oude stokgoederen, die gekomen zijn van wijlen Peter Jan Melis hun vader. 
van Loon, Jan (I12336)
 
129 (in marge op folio 2-v: wordt gegeven aan HENRICK GEVAERTS, verm. betreft dit een kopie van deze akte) van Audenhoven, Willem Rutgers (I788)
 
130 (in marge op folio 232: met instemming van partijen doorgehaald dat 15 maart 1542, getuigen VELDE en STOCKELMANS) van Audenhoven, Willem Rutgers (I788)
 
131 (in marge: NICLAES GIJSBERT VLEMMINCKS als man van HEIJLKEN dochter van wijlen RUTGER GEVERTS VAN OSTADEN, op grond van de machtiging aan hem verleend door ALEIJT als weduwe van genoemde RUTGER GEVERTS VAN OSTADEN verklaart dat JAN
WOUTERS VAN DEN DIJCK aan hem de helft van de jaarrente van anderhalve gulden heeft afgelost, 25 februari 1610, getuigen D. HOPPENBROUWERS en VEN 
van Audenhoven, Willem Rutgers (I788)
 
132 (kennelijk ook van der Noetelen van de Notelen, Kathelijn (I11364)
 
133 (kleindochter van Hanrick van Kilsdonck Marceliss en Luytgart Wouters die Doncker). van Kilsdonck, Katharyn (I1568)
 
134 (koop beemd & rente 1553) van de Snepscheut, Willem (I17360)
 
135 (koop Zwartvoortbeemd & verkoop akkerland 1548) van de Snepscheut, Willem (I17360)
 
136 (land "den Langen Ryetacker" in de herdgang Gunterslaer, te Lake) van der Laeck, Jan (I17484)
 
137 (land "die Sche-eyck" in Rijnsbroeck bij die Croennart) Oemen, Henrick (I17464)
 
138 (lasten: 2 mud en 3 1/2 lopen rog aan ALEIJT weduwe van Peter Toijts). Vannij alias Back, Peter (I3795)
 
139 (Litt: Zes eeuwen Den Dungen) van Griensven, Peter Engbert Henrik Engberts (I2158)
 
140 (Margriet Blok-Charbo). Hülsken, Gerardus Jacob (I1511)
 
141 (Met Gansen Trou jrg 28 p. 158: Haar tante zegger was Jan van Pelt, secretaris der Baronie van Craenendonck, die in 1721 gehuwd was met Maria van Besoijen uit Dortrecht. Hij was een zoon van Dirk van Pelt, schepen van Vrijhoeve-Capelle en
Jenneke Lambert Romboutsen, de stiefzoon van Adriaan Heijmans, schout van Capelle). 
van Pelt, Cornelia (I180)
 
142 (met loscondities bij not. acte) 19 maart 1423 Smolners, Jan (I17447)
 
143 (moet waarschijnlijk Aleijt Goijaert Beckers zijn; MJG) van der Ameijden, Ida (I17482)
 
144 (o.a. die hoeve te Heerzel, heerdgang van den Nuetelen) van Audenhoven, Willem (I17396)
 
145 (Oirschot) van der Laeck, Jan (I17484)
 
146 (Op 10-08-1652 werd in Capelle een kind van Johan Wouters en Adr. Clootwijk gedoopt Zeijlmans, Jan (I16325)
 
147 (Op de avond van de Besnijdenisdag (1 januari) van het jaar 1540 op de zelfde avond omstreeks de middag zijn als schepenen aangesteld, hetgeen tot nu toe altijd op Kerstavond gebeurde: Andries van de Laeck, Aert Henricks, Natael Vos,
HENRICK PHILIPS VAN DE SCHOET,Jan Huiskens, Henrick Gevaerts van Ostaden en Adam Weijlaerts (RA Oirschot Inv 134a 1-1/1540 t/m 31-12-1540) Hij was al eerder op 15-2-1531 schepen van Oirschot (RA Oirschot Inv 134a akte 097 folio 257)) 
van der Schoot, Hendrik (I11339)
 
148 (ot. NG Baardwijk 3 mei 1783, tr. Baardwijk 18 mei 1783 Adriana van Baardwijk, ged. RK Dussen 10 febr. 1755 (d.v. Lambertus van Baardwijk en Adriana van Wijtvliet), overl. Baarwijk 10 april 1784, lijk aangegeven te Baardwijk 14 april 1784
door haar man pro deo); overl. Baardwijk 30 mei 1793, begr. op het kerkhof 1 juni 1793 
Leijtens, Adriaan (I11112)
 
149 (overlijdensakte zoon Frans : Maria Elisabeth Vaessen) Frissen, Maria (I5750)
 
150 (overlijdensakte zoon Frans) Habets, Cornelius (I5749)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 203» Volgende»